Type opdrachtgever: Woningcorporatie

Realnomics is gevraagd om een waardering te maken van de beleggingswaarde van het zorgcomplex Rustoord te Lisse. Daarnaast heeft Realnomics een quick-scan van de totale businesscase uitgevoerd en voorstellen gedaan om het huidige voorcalculatorisch deficit te verkleinen.

In het zorgcentrum Rustoord te Lisse wordt door zorgverlener DSV diensten verleend in het kader van zorg en welzijn. Het complex is verouderd en aan vervanging toe. In dat kader is het plan Trompenburg ontwikkeld waarin het zorgcentrum Rustoord wordt vervangen.  In 2007 is Eigen Haard eigenaar geworden van het project Trompenburg inclusief de bestaande opstallen en gronden. In de herontwikkeling is een nieuw zorgcentrum opgenomen en tevens aanvullende voorzieningen zoals onder meer een huisarts, tandarts of een fysiotherapeut. Tevens komen er koop- en huurappartementen en vrije sector eengezinswoningen, maar ook sociale huurwoningen, een zorggebouw en intramurale zorgwoningen.

“Woningstichting Eigen Haard, zorgverlener DSV en de gemeente Lisse hebben overeenstemming bereikt over de doorgang van een nieuw woonzorgcentrum op het terrein Trompenburg in Lisse. Nadat eind vorig jaar het nieuwbouwplan ‘Trompenburg’ was stopgezet, hebben Eigen Haard, DSV en de gemeente Lisse gewerkt aan een nieuw haalbaar plan voor dit gebied. De prioriteit lag bij een snelle ontwikkeling van het woonzorgcentrum. Aan de hand van het huidige ontwerp, dat binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan past, lijkt daaraan nu gehoor te zijn gegeven. Door een gefaseerde sloop en nieuwbouw wordt voorkomen dat de huidige bewoners tussentijds genoodzaakt zijn te verhuizen naar een tijdelijke huisvesting”. (bron: gemeente Lisse, 2012)