Hermjan Krijger is in 2007 gestart met Realnomics. Dit vanuit de gedachte dat er in de steeds complexere vastgoedsector behoefte is aan financieel inhoudelijk adviseurs die in staat zijn verbindingen te maken tussen proces en inhoud met gevoel voor de bebouwde omgeving. De focus ligt hierbij op het inzichtelijk maken van complexe opgaven en oplossing aandragen ten behoeve van een verantwoorde besluitvorming.

Achtergrond
Hermjan Krijger is gestart als financial engineer bij Fakton en is vervolgens in de functie van Manager Vastgoedeconomie gaan werken bij Amvest, ontwikkelaar en belegger in vrije sector woningen.
Vanuit deze achtergrond heeft hij een brede basis in het financieel strategisch adviseren en veel affiniteit met woningbouw. Ook heeft hij de ervaring om vanuit beleggers- en ontwikkelaarsperspectief te adviseren bij complexe vastgoedvraagstukken. Daarnaast heeft hij veel ervaring als interim professional bij (semi) overheden en woningcorporaties. Hierdoor is hij in staat om zijn kennis en ervaring op het gebied van assetmanagement en transformatieopgaven in te zetten met gevoel voor de  politieke context, cultuur en sterk veranderde speelveld van deze organisaties.

Hermjan Krijger studeerde Bouwkunde, bouwmanagement en vastgoedbeheer aan de TU Delft. Voor zijn afstudeeronderzoek kreeg hij een eervolle vermelding. Het bestond uit een studie naar de toepasbaarheid van een model op basis van de  multi-actor beslissingsmethodiek. Dit ter ondersteuning van de gemeentelijke regiefunctie bij het Sleutelproject Den Haag CS Kwadrant.

Specialismen

Financieel-strategische advisering bij portefeuille-/assetmanagement, vastgoed- en gebieds-ontwikkelingsprojecten. Denk aan: ontwikkelstrategie, verwervingsstrategie; aanbestedingsstrategie; portefeuille analyse/waardering; rekenmode/businesscases vastgoedfondsen; bepaling verkoopvijver;
Financieel procesmanagent bij complexe binnenstedelijke (her)ontwikkelingen. Denk aan: grondonderhandelingen, samenwerkingsovereenkomsten, risicoanalyses, projecteconoom;
Integrale waardebepaling (specifiek vastgoed). Denk aan: exploitatieopzet parkeergarages, zorginstellingen, MFA’s, scheepswerven, mediapark, kazerneterreinen, industriegebieden, bestemmingsvrij vastgoed (Solids);
Docentschap/incompanytrainingen vastgoedeconomie.
Daarnaast is Hermjan Krijger gespecialiseerd in maatwerk modelontwikkeling (Excel)

Profiel
Hermjan Krijger adviseert vastgoedpartijen vanuit een creatieve en sterk strategische en analytische aanpak en is zeer oplossingsgericht. Hij wordt uitgedaagd door vraagstukken die om een vernieuwende benadering vragen.
Kernkwaliteiten: Analytisch, Strategisch, Leergierig, Competitief, Ideevormend.
(bron: StrengthFinder van The Gallup Organisation)

Hermjan Krijger - Realnomics

ir. Hermjan Krijger
partner / senior consultant

 +31 (0)6 41009106

 hkr@realnomics.nl

LinkedIn profiel