Realnomics is een financieel strategisch adviesbureau in de vastgoedsector. Realnomics is in 2007 opgericht en wil in de steeds (financieel) complexere vastgoedsector bijdragen aan ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen door het vergroten van de financiële kwaliteit en het verbinden van publieke en private partijen. Wij vertalen hierbij onze vastgoedeconomische kennis naar proces- en strategische advisering.

Wij werken samen met onze publieke en private opdrachtgevers aan strategieën om te komen tot toekomstbestendige business cases voor gebieds- en projectontwikkeling en het optimaliseren van vastgoedportefeuilles. Wij worden expertmatig en als interim professionals betrokken in projectteams en binnen vastgoedorganisaties en dragen daarmee bij aan de visie- en contractvorming.

Wij bieden inzicht en overzicht bij complexe vastgoedvraagstukken en delen onze kennis middels opleidingen bij oa. de Amsterdam School of Real Estate en door het geven incompany trainingen.

Realnomics wordt geleid door twee partners die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van de dienstverlening. Wij willen uitgroeien tot een werkplaats voor financiële vastgoedprofessionals.

Lees over
ir. Hermjan Krijger
Partner / senior consultant

Lees over
ir. Claudine van Benthum
Partner / senior consultant

Een greep uit onze opdrachtgevers

Onze visie

Door de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt en de financiële markt zijn voor ontwikkelaars en beleggers de voorheen vanzelfsprekende ontwikkel- en portefeuille strategieën niet altijd meer even toereikend. Corporaties staan voor de uitdaging om hun bestaande voorraden te vernieuwen en te verbeteren, terwijl zij zich door de financiële beperkingen genoodzaakt voelen delen van hun portefeuille af te stoten. Ook rijks- en gemeentelijke overheden staan door de bezuinigingsmaatregelen voor de vraag op welke wijze zij in de toekomst moeten omgaan met hun grondexploitaties/ posities en hun vastgoedportefeuilles. Nieuwe partijen bieden zich aan waardoor een verdere herverdeling zal ontstaan tussen maatschappelijk/private eigendom en financiering.

Het type opgave verschuift naar transformatie en binnenstedelijke herstructurering waarbij moet worden gedacht in termen van processen en flexibiliteit in plaats van eindbeelden en resultaten. Juist nu geldt dat elke euro maar een keer kan worden uitgegeven en dat investeringen moeten aansluiten op de veranderende vraag en moeten bijdragen aan kwalitatieve ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Besluitvorming over deze vraagstukken benodigd goed onderbouwde financiële analyses en inhoudelijk procesmanagement met als doel te komen tot een toekomstbestendige ontwikkeling, vastgoedportefeuille en/of ontwikkelstrategie. Professionals met een integrale denk- en werkwijze, gedrevenheid en procesvaardigheden zullen hierin het verschil moeten maken.

Onze werkwijze

Wij willen bijdragen aan ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen door het vergroten van de financiële kwaliteit van vastgoedprojecten, vastgoedportefeuilles en vastgoedorganisaties. Hiervoor leveren wij diverse diensten en bijbehorende producten. Maatwerk, transparant en integraal werken staan voor ons centraal.

      • Maatwerk betekent voor ons dat wij klantspecifiek werken. Transformaties komen tot stand door het maken van processtappen, waarbij per stap bekeken wordt wat op dat moment nodig is. Onze diensten variëren hierdoor van expertmatig advies tot werken als interim professional. Onze producten zijn onze tools om te komen tot een gedegen en betrouwbaar advies.
      • Transparantie is de kern van onze aanpak. Dit merkt u doordat wij een onafhankelijk adviesbureau zijn en wij altijd werken vanuit een duidelijke opdrachtomschrijving en prijsstelling waardoor er geen onduidelijkheid ontstaat over hetgeen van elkaar verwacht mag worden. Onze kern is het vergroten van het financiële inzicht en overzicht in complexe vraagstukken.
      • Integraal werken staat voorop. Sturen op gezamenlijke doelstellingen; de samenhang bewaken en continue nadenken over mogelijke risico’s. Daarnaast werken wij in een netwerk van professionals met diverse expertises op bijvoorbeeld programma, fiscaliteit, aanbestedingsrecht of juridica. Indien wenselijk kunnen wij hen betrekken, waarbij Realnomics het aanspreekpunt kan zijn en verantwoordelijk blijft voor de integraliteit en kwaliteit van het gezamenlijke product en/of dienst.