Visie

Door de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt en de financiële markt zijn voor ontwikkelaars en beleggers de voorheen vanzelfsprekende ontwikkel- en portefeuille strategieën niet altijd meer even toereikend. Corporaties staan voor de uitdaging om hun bestaande voorraden te vernieuwen en te verbeteren, terwijl zij zich door de financiële beperkingen genoodzaakt voelen delen van hun portefeuille af te stoten. Ook rijks- en gemeentelijke overheden staan door de bezuinigingsmaatregelen voor de vraag op welke wijze zij in de toekomst moeten omgaan met hun grondexploitaties/ posities en hun vastgoedportefeuilles. Nieuwe partijen bieden zich aan waardoor een verdere herverdeling zal ontstaan tussen maatschappelijk/private eigendom en financiering.

Het type opgave verschuift naar transformatie waarbij moet worden gedacht in termen van processen en flexibiliteit in plaats van eindbeelden en resultaten. Juist nu geldt dat elke euro maar een keer kan worden uitgegeven en dat investeringen moeten aansluiten op de veranderende vraag en moeten bijdragen aan kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen.

Besluitvorming over deze vraagstukken benodigd goed onderbouwde financiële analyses en inhoudelijk procesmanagement met als doel te komen tot een toekomstbestendige ontwikkeling, vastgoedportefeuille en/of ontwikkelstrategie.

Professionals met een integrale denk- en werkwijze, gedrevenheid en procesvaardigheden zullen hierin het verschil moeten maken.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *