Wij willen bijdragen aan het vergroten van de financiële kwaliteit van projecten, vastgoedportefeuilles en vastgoedorganisaties. Hiervoor leveren wij diverse diensten en bijbehorende producten. Maatwerk, transparant en flexibel werken staan voor ons centraal.

Maatwerk betekent voor ons dat wij klantspecifiek werken. Wij geloven niet in een standaard aanpak, maar dat veranderingen en projecten tot stand komen door het maken van processtappen, waarbij per stap bekeken wordt wat op dat moment nodig is. Onze diensten variëren hierdoor van expertmatig advies tot modelontwikkeling en werken als interim professionals. Onze producten zijn onze tools om te komen tot een goed advies.

Transparantie is de kern van onze aanpak. Dit merkt u doordat degene bij wie u de uitvraag doet ook de opdracht uitvoert. Wij altijd werken vanuit een duidelijke opdrachtomschrijving waardoor er geen onduidelijkheid ontstaat over hetgeen u van ons mag verwachten en onze diensten gericht zijn op het vergroten van het inzicht en overzicht in complexe vraagstukken.

Fexibel werken staat voorop, zowel in onze diensten als samenwerking. Naar onze mening is flexibel zijn zeker in de huidige economische crisis noodzakelijk.

In onze diensten betekent dit dat wij continue nadenken over mogelijke risico’s, scenario’s ontwikkelen om te kunnen anticiperen op de toekomst en op zoek gaan naar compromissen en het vinden van oplossingen binnen de mogelijkheden van partijen.

In de samenwerking betekent dit dat wij werken in een netwerk van professionals met diverse expertises op bijvoorbeeld programma, fiscaliteit, aanbestedingsrecht of juridica. Indien wenselijk kunnen wij hen betrekken, waarbij Realnomics desgewenst het aanspreekpunt is en verantwoordelijk blijft voor de integraliteit en kwaliteit van het gezamenlijke product en/of dienst.