Type opdrachtgever: Woningcorporatie

Voor de herontwikkeling van de Parooldriehoek heeft Realnomics in opdracht van een woningcorporatie diverse werkzaamheden verricht.

  • Realnomics is gevraagd om het proces te begeleiden dat gericht is op een samenwerking tussen de gemeente en de corporatie.Hierbij lag de focus op het verkleinen van het financiële tekort van het project met een evenwichtige risicoverdeling voor beide partijen.
  • Tevens is Realnomics gevraagd om het proces (financieel) zo transparant mogelijk te maken door de benodigde financiële analyses voor de interne besluitvorming uit te voeren.

Het doel van het proces is te komen tot een door beide partijen gedragen financiële projectie bij de vaststelling van het nieuwe Stedenbouwkundig Plan. Deze vraagstelling is uiteengezet in 2 fasen namelijk de startfase en de uitwerkingsfase. Het resultaat van fase I is niet alleen een inventarisatie van de mogelijke uitwerkingsvragen maar ook de verschillen op hoofdlijnen van de uitgangspunten en resultaten bij de financiële verkenning van het project Parooldriehoek (plan Busquets draft 24) tussen de gemeente en de corporatie. Om deze verschillen in kaart te brengen is tevens een financieel rekenmodel opgezet. De uitwerkingsfase is bedoeld om op basis van de uitgewerkte voorstellen te komen tot een principe overeenkomst.