Type opdrachtgever: Gemeente

Realnomics is door de gemeente Barendrecht gevraagd een verkenning uit te voeren naar de verwervingsopgave in het voorgenomen Centrumplan. De verkenning draagt bij aan de financiële kaders en de verwervingsstrategie met als doel te komen tot een succesvolle aanbesteding van het Centrumplan.

Realnomics heeft hiervoor een interviewronde gehouden en middels een bondige rapportage is inzicht en overzicht verschaft in de huidige stand van zaken. In de uitvoering stond een eenduidige benadering en een balans vinden tussen financieel inhoudelijke argumenten en oog hebben voor belangen van de partijen centraal. Het realiseren van gebiedsontwikkelingen is vaak complex en vraagt om het bij elkaar brengen van inhoudelijke aspecten en belangen van diverse stakeholders. Door de ervaring van Realnomics bij verschillende gebiedsontwikkelingen en bij diverse partijen kan Realnomics vanuit de inhoud een bijdrage leveren aan het ontwikkelingsproces en meedenken vanuit de verschillende invalshoeken van partijen. Hierdoor is Realnomics in staat verbindingen te leggen tussen partijen en organisaties met als doel vastgoedontwikkelingen te realiseren.