Type opdrachtgever: Gemeente

Claudine van Benthum heeft in de periode van 2010 – 2013 als interim portefeuillemanager gewerkt binnen Gemeente Leiden. Gemeente Leiden wil in termen van de vastgoedmanagement theorie van Joroff doorgroeien van een beheerorganisatie naar een strategie- en beleidgestuurde organisatie. Dit is een langlopend transformatietraject van de vastgoedportefeuille en professionaliseringstraject voor de gemeentelijke organisatie.

In de rol van interim portefeuillemanager is inhoud gegeven aan het verandertraject van beheerorganisatie naar een strategie- en beleidgestuurde organisatie. Hiervoor is het in 2010 aangenomen beleidskader verder uitgewerkt tot vastgoedbeleid, zijn de vastgoedgegevens op orde gebracht en is financiële transparantie verkregen in de vastgoedportefeuille (verkrijgen control). Daarnaast is in samenwerking met de bestaande organisatie gewerkt  aan het professionaliseren van de interne processen, de onderliggende systemen en de wijze van (financiële) verantwoording. Het behelst tevens een complex besluitvormingsproces rondom de vastgoed- en subsidiekaders. Dit werd versterkt door de benodigde bezuinigingen en de financiële taakstellingen met de bijbehorende implicaties voor de vastgoedportefeuille.

De opdracht is na eerste besluitvorming en een reorganisatie binnen de vastgoedafdeling overgedragen aan de in de lijn aangestelde portefeuillemanager welke verantwoordelijk is voor het strategisch vastgoed beheer en assetmanagement.