Type opdrachtgever: Woningcorporatie

Realnomics heeft voor woningcorporatie Parteon een quick-scan uitgevoerd op de gebiedsexploitatie van de herontwikkelingslocatie Poelenburg te Zaandam.  De quick-scan beantwoordde de volgende vragen:

  • Geeft de gebiedsexploitatieopzet, gegeven het stedenbouwkundige ontwerp en de kwalitatieve en kwantitatieve invulling hiervan een getrouw beeld van de financiële haalbaarheid en beoogd grondbod van het plan Nieuw Poelenburg
  • Zijn hierbij de gehanteerde parameters, methodieken, kosten en opbrengsten, reëel en voldoende onderbouwd?
  • Is er, gegeven de doelstelling van Parteon, sprake van voldoende samenhang en risicoverdeling in de gebiedsexploitatie?

Om te komen tot een definitief grondbod had Parteon behoefte aan een quick-scan van de onderliggende stukken om tot een betrouwbare onderbouwing en duurzame samenwerkingsovereenkomst te kunnen komen.