Type opdrachtgever: Woningcorporatie

Realnomics heeft voor Mozaïek Wonen een integraal vastgoedmodel ontwikkeld. Dit model biedt de mogelijkheid om in de initiatieffase projecten te kunnen toetsen op de  financiële haalbaarheid. Daarnaast kunnen de financiële consequenties van veranderingen in de markt en projectcontouren worden becijferd.

Realnomics heeft in nauw overleg met enkele medewerkers van Mozaïek Wonen een globaal programma van eisen opgesteld. Op basis van dit PvE is een gebruiksvriendelijk rekenmodel ontwikkeld dat de mogelijkheid biedt parameters te wijzigen en direct te zien wat de invloed is op het projectresultaat zowel per functie als in het totaal projectresultaat.