Amvest heeft Realnomics gevraagd de beoogde verwerving van het Cruquius gebied te onderbouwen.
Hiervoor zijn diverse werkzaamheden verricht:

  • Opstellen van verschillende stedenbouwkundige modellen (massastudies) in samenwerking met Cube Architecten. Door een drietal verkavelingsconcepten te genereren is meer inzicht verkregen in de ruimtelijke (on)mogelijkheden van de locatie en de verschillende deelgebieden*;
  • Bepalen van de kaders van de financiële en ruimtelijke haalbaarheid;
  • Opstellen eerste verkenning van de financiële haalbaarheid.

* Op basis van een referentiedatabase is door Cube architecten een analyse gemaakt van de bandbreedte waarbinnen het programma, de benodigde aantal parkeerplaatsen, de woningtypes, de ruimtelijke kwaliteit, het type buurt, het percentage uitgeefbaar gerealiseerd kan worden. Hierdoor kan van een plangebied op efficiënte en snelle wijze een nauwkeurig beeld geschetst worden. Dit heeft als basis gediend voor een eerste verkenning van de financiële haalbaarheid.

Ontwikkelaar en belegger Amvest en de gemeente hebben in 2013 een overeenkomst gesloten om in het Cruquius-gebied in Stadsdeel Oost 390 nieuwe woningen te ontwikkelen. Amvest gaat de woningen ontwikkelen op zes kavels in het Cruquiusgebied.