Waarderen

Realnomics gaat bij al haar waarderingen uit van een goed onderbouwde cashflow-analyse. Dit is vanuit de investeringsleer en zeker in de huidige markt de meest juiste methode om gronden, vastgoed en portefeuilles te waarderen. Naast het waarderen van regulier vastgoed zoals woningen en commercieel vastgoed houden wij ons vooral bezig met bijzonder of specifiek vastgoed, zoals:

 • Parkeergarages
 • Zorgvastgoed
 • Bestemmingsvrij vastgoed (Solids)
 • Hotels
 • Multi Functionele Accomodaties

Doordat er bij specifiek vastgoed of nieuwe vastgoedconcepten nauwelijks referenties zijn, is maatwerk in combinatie met een cash-flow benadering de enige manier om tot een waardering te komen. Vanwege deze aanpak heeft Realnomics een behoorlijke staat van dienst opgebouwd wanneer het gaat om de waardering van specifiek vastgoed. Bij waarderen van specifiek vastgoed is een analyse vanuit het gebruik van het object de kern van de waardebepaling.

Haalbaarheid

Haalbaarheid en financiële status van een ruimtelijk ontwikkelingsproject vormen de basis voor het nemen van (her)investeringsbeslissingen. Wij beschikken over ruime ervaring en expertise op het gebied van plan- en vastgoedeconomie en financieel- economische planbegeleiding.

Realnomics helpt opdrachtgevers met de volgende uiteenlopende haalbaarheidsvragen van nieuw en bestaand (herbestemmen) vastgoed en gronden:

 • Welke waarden kan ik realiseren bij verschillende herontwikkelingsscenario’s voor mijn leegstaande kantoor?
 • Is mijn project bij deze uitgangspunten haalbaar?
 • Onder welke condities sluit mijn vastgoedontwikkeling?
 • Wat is de invloed van de marktontwikkelingen op mijn grondexploitatie?
 • Wat is een reële prijs verwervingsprijs voor de grond?
 • Wat zijn de financiële consequenties van herbestemmen van dit object?
 • Wat is de IRR bij een dergelijk exploitatiescenario?

Gerelateerde producten

 • Waardering zorgvastgoed
 • Parkeerexploitatie
 • Grondexploitatie
 • Haalbaarheidsanalyse
 • Haalbaarheidsstudie
 • Portefeuillewaardering
 • Portefeuillescan
 • Erfpacht uitgifte – herziening
 • Erfpacht conversie