Type opdrachtgever: Woningcorporatie

Eigen Haard heeft Realnomics gevraagd de ontwikkelmogelijkheden van het plangebied Midden-Zuid te onderzoeken. De opdracht is uitgevoerd in samenwerking met Moutainworks en Cube.  Er is integraal onderzoek gedaan naar de financiële, ruimtelijke en procesmatige aspecten. Dit ter voorbereiding van het uitwerkingsplan en de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan.

Op 1 oktober 2001 hebben stadsdeel Slotervaart en het consortium Far West een overeenkomst getekend om te komen tot een vernieuwingsplan voor geheel Overtoomse Veld. In deze overeenkomst stellen de partijen zich tot doel zich gezamenlijk in te zetten voor het verbeteren van fysieke kenmerken van de buurt alsook het verbeteren van de sociaal-economische positie van haar bewoners en van de buurteconomie. In dit plan wordt ook de transformatie van het bezit van Eigen Haard benoemd. Dit betreft het gebied Midden-Zuid en gebied Spoorstrook-Zuid. Per deelgebied zal een uitwerkingsplan worden opgesteld. De concept-uitwerkingsplannen worden opgesteld van het 2e t/m 4e kwartaal 2008. De definitieve uitwerkingsplannen moeten 1e kwartaal 2009 gereed zijn.