Type opdrachtgever: Gemeente

Realnomics is door Gemeente Leiden gevraagd een beslissingsondersteunend vastgoedportefeuillemodel te ontwikkelen als onderdeel van de implementatie en uitvoering van het Beleidskader Vastgoed.

Dit maatwerk portefeuillemodel heeft als doel de meerjarige financiële consequenties in beeld te brengen, scenario’s op te stellen en risico’s te kunnen kwantificeren. Middels het vastgoedportefeuillemodel is het mogelijk om financiële verantwoording af te leggen, zowel op pand en (deel)portefeuille niveau. Daarnaast is het mogelijk inzicht te verschaffen in de ‘verkapte subsidie’ die via het vastgoed wordt verstrekt aan de huurders (maatschappelijke instellingen). De verkapte subsidie is het verschil tussen markthuur en contracthuur en/of kostprijsdekkende huur.

Hierdoor werd een bijdrage geleverd aan de politieke discussie welke maatschappelijke instellingen beleidsondersteunend zijn en in welke mate financiële ondersteuning benodigd is. Ook is input geleverd aan het komen tot efficiënt gebruik van het vastgoed en de bijbehorende bezuinigingsopgave.