Type opdrachtgever: Woningcorporatie

Woningstichting Eigen Haard heeft Realnomics gevraagd om financieel strategisch advies te geven bij de totstandkoming van de anterieure overeenkomst met projectbureau Noordwaarts. Daarnaast is Realnomics betrokken als onderhandelingspartner.

Woningstichting Eigen Haard heeft in 2009 het voormalig STORK-terrein in Amsterdam Noord verworven. Eigen Haard is voornemens dit gebied genaamd ‘De Overkant’ de komende jaren te transformeren tot een geheel nieuw gebied waarin creatieve en ambachtelijke bedrijven in de maakindustrie worden gehuisvest. Eigen Haard / De Overkant, stadsdeel Noord en projectbureau Noordwaarts zijn bezig met de transformatie van het exploitatiegebied.

De gemeente heeft in 2010 het Concept Raam-Investeringsbesluit Hamerstraatgebied opgesteld. De Overkant is een van de deelprojecten van dit gebied. Uitgangspunt van de gemeente is een budgetneutrale ontwikkeling. In dat kader zijn de gemeente en Eigen Haard afspraken aan het maken die vastgesteld worden in een anterieure overeenkomst.