Type opdrachtgever: ontwikkelende belegger

Realnomics  is nadat Strijp R in 2005 is verworven betrokken bij de planontwikkeling en gevraagd om de initiële financiële haalbaarheid te onderzoeken in relatie tot meerdere ruimtelijke (Cube architecten) en markttechnische (Sinfore) analyses. Dit als basis voor de ontwikkelingsstrategie en verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan.

Strijp R, is een van de voormalige Philipsterreinen (daterend uit 1942) aan de noordwestelijke grens van Eindhoven. Strijp R werd na de oorlog opgezet als industriegebied voor de ontwikkeling en massaproductie van tv-beeldbuizen. Op het terrein bevond zich zo’n 100.000 m2 aan kantoorgebouwen en verouderde fabrieken, op relatieve korte afstand van het centrum. Eind 2005 is het 18,2 hectare grote terrein  verworven van Philips ten behoeve van woningbouw. Inmiddels is het grootste deel van de bedrijfsbebouwing gesloopt. Voor Strijp R stond niet de overheid, maar de ontwikkelende belegger zelf voor de keuze hoe het proces van visie- en planvorming en de betrokkenheid van diverse partijen in te richten.