Type opdrachtgever: Gemeente

Realnomics is als financieel procesmanager betrokken bij centrumontwikkeling Barendrecht. Vanuit deze rol wordt financiële expertise ingebracht binnen het projectteam en richting College en Raad. Onze expertise richt zich op financieel strategisch gebied. Dit advies heeft betrekking op  verschillende onderdelen in de planvoorbereiding. Wij verrichten oa. onderstaande werkzaamheden:

  • Opstellen financiele analyses en risicoanalyses als onderbouwing van de gemeentelijke GREX;
  • Marktconsultatie en opereren bij de onderhandelingen en contractvorming met Patrimonium;
  • Opstellen van de ontwikkel- en aanbestedingsstrategie en aanspreekpunt voor overige externe adviezen;
  • Opstellen leidraad van het  aanbestedingsdocument en een opsomming van de benodigde deelproducten;
  • Financieel strategisch advies inzake de (on)mogelijkheden ten aanzien van planning, fasering en segmentering in relatie tot de aanbestedingsprocedure en markttechnische haalbaarheid.