Type opdrachtgever: Gemeente

Realnomics is door een middelgrote gemeente gevraagd een quick-scan uit te voeren naar de mogelijke opbrengstpotentie van een aantal vastgoedobjecten op basis van markttechnische, bouwkundige, ruimtelijke en financiële factoren. Het rekenexperiment heeft als doel een eerste gevoel te geven over de business case en de initiële opbrengstpotentie van de gebouwen bij verkoop in leegstaat en bij herbestemming en te komen tot een strategie voor vervolg.

In dit onderzoek is voor de bouwkundige en ruimtelijke scan samengewerkt met Studiofemkevandevoort.