Type opdrachtgever: Ontwikkelcombinatie

Realnomics is door een ontwikkelcombinatie gevraagd een bijdrage te leveren aan de financiële transparantie van de ontwikkeling Zuidschans op de Zuidas te Amsterdam. Als onderdeel van deze opdracht heeft Realnomics een rekenmodel ontwikkeld waarbij per maand een cashflowprognose werd gemaakt en het verwachte projectresultaat werd bepaald. Om de risico’s en gevoeligheden van het project nauwkeuriger te bepalen en in kaart te brengen, is een risicoanalyse uitgevoerd door middel een Monte Carlo simulatie.