Type opdrachtgever: ontwikkelende belegger

In opdracht van Amvest heeft Realnomics de (financiële) business-case Grondfonds Zuid Nederland mede opgezet en gemodelleerd. Tevens heeft Realnomics de risicio-analyses uitgevoerd op basis van Monte-Carlo simulaties en de dealstructuur van de partnerships voorbereid en uitgewerkt.

Grondfonds Zuid Nederland (GZN) is een initiatief van Amvest en VB Groep. Het richt zich op het verwerven, exploiteren en het tot ontwikkeling brengen van gronden met een mogelijke woningbouwbestemming. GZN is geen traditionele grondbank maar opgezet als zelfstandig fonds met haar eigen rendementsdoelstelling en een investeringsplafond van ca. 200 mln.