Structureren

Om sturing te kunnen geven aan vastgoedprojecten of het opzetten van nieuwe business cases is een heldere financiële structuur noodzakelijk. Dit maakt integraal onderdeel uit van onze werkzaamheden (zie werkwijze) maar kan ook als afzonderlijke opdracht worden uitgevoerd.

Het (her) structureren biedt inzicht en overzicht en onderscheid hoofdzaken van bijzaken. Op basis van een heldere structuur en analyse wordt het mogelijk om op effectieve wijze oplossingsrichtingen te onderzoeken en te communiceren, hierbij staat optimaliseren van het financiële resultaat en duurzame afspraken centraal.

Modelleren

Het maken van beslissingsondersteunende modellen is bij onze opdrachten altijd een hulpmiddel (tool) om antwoorden en oplossingen aan te dragen bij complexe financiële vraagstukken. Hiervoor ontwikkelt Realnomics rekenmodellen voor specifieke waarderingsvraagstukken. Dit is over het algemeen maatwerk en is daarom een sterk onderscheidend vermogen.

Het komt echter ook voor dat opdrachtgevers binnen hun vastgoedorganisatie behoefte hebben aan eenduidige standaarden als onderdeel van hun risicomanagement en besluitvormingsproces. Door strenger toezicht, verantwoording en control is het belang van heldere (geen black box) en eenduidige rekenmodellen en formats sterk toegenomen. Realnomics heeft veel ervaring in het ontwikkelen van financiële vastgoedmodellen en investeringsformats.

Gerelateerde producten

  • Business cases
  • Vastgoed portefeuillemodel
  • Grond- en opstalexploitatie rekenmodel
  • Parkeerexploitatie model
  • Beleidskader vastgoed