Met name gemeenten en corporaties worden door actuele regelgeving en marktomstandigheden gedwongen om anders om te gaan met hun vastgoedportefeuille. De noodzaak om op cashflow en rendement te sturen en efficiënter om te gaan met middelen neemt toe.Vanuit haar beleggerservaring en financiële expertise ondersteunt Realnomics haar opdrachtgevers bij het professionaliseren en het maken van de stap naar portefeuille- en assetmanagement.

   • Corporaties staan voor grote opgaven en zijn genoodzaakt aan de eisen van de toezichthouders te voldoen.
   • Voor eigenaar gebruikers is het noodzakelijk dat de goed gestuurde vastgoedportefeuille het primaire proces van de onderneming ondersteunt.
   • Gemeenten hebben vaak een historisch gegroeide vastgoedportefeuille en staan voor de vraag hoe deze aansluit bij maatschappelijke en ruimtelijke doelstellingen.

Realnomics helpt vastgoedeigenaren bij het professionaliseren van haar vastgoedportefeuille en vastgoedorganisatie.

Gerelateerde producten

 • Verkoopvijver bepaling
 • Portefeuille scan
 • Portefeuille waardering
 • Portefeuille rekenmodel
 • Vastgoedbeleid bepaling
 • Huisvestingsbeleid bepaling
 • Huur/ koop / sale & lease back analyse