Voor de gemeente Delft werken wij mee aan de doorontwikkeling van de afdeling Vastgoed en Facilitair.

Gebiedsgericht werken en bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen in de stad Delft vraagt om een andere rolneming van de afdeling Vastgoed en Facilitair. De rolneming verschuift daardoor van sec beheerorganisatie naar strategisch adviseur.

Als Realnomics dragen wij hier aan bij door coaching on the job, bijdragen in productontwikkeling en een integrale visie op de rolneming van de gebieds-, plan en vastgoedeconomen. Niet alleen binnen de afdeling, maar ook gemeente breed.

Foto: Gemeente Delft