Onze expertise:

Waarderen & haalbaarheid

Realnomics gaat bij al haar waarderingen uit van een goed onderbouwde cashflow-analyse.
Dit is vanuit de investeringsleer en zeker in de huidige markt de meest juiste methode om gronden, vastgoed en portefeuilles te waarderen.
Lees verder…

Risico & Strategie

Er is een steeds grotere vraag naar goed onderbouwde risicoanalyses en risicomanagement. Dit heeft verschillende oorzaken zoals de verslechterde marktomstandigheden.
Lees verder…

Toepasbaar bij:

Assetmanagement

Met name gemeenten en corporaties worden door actuele regelgeving en marktomstandigheden gedwongen om anders om te gaan met hun vastgoedportefeuille.
Lees verder…

Proces & dealmaking

Veel vastgoedorganisaties en gebouw- of gebiedstransformaties vragen om continue aandacht vanuit financieel strategisch perspectief. Realnomics wordt ingehuurd om projectteams of directies structureel te ondersteunen.
Lees verder…

Opleiding & Incompany

Realnomics deelt haar financiële kennis, vaardigheden en ervaring door het geven van cursussen en incompany-trainingen. Deze sessies hebben het kenmerk van ‘leren door doen’ waardoor de maximale leerervaring wordt gecreëerd.
Lees verder…

Onze producten:

Aanbestedingstraject
Aanbestedingsstrategie
Beleidskader vastgoed
Bezettingsgraad / analyse parkeerexploitatie
Business cases
Coaching on the job
Cursussen
Dealmaking
Docentschap

Erfpacht conversie
Erfpacht uitgifte – herziening
Grond- en opstalexploitatie rekenmodel
Grondexploitatie
Haalbaarheidsanalyse
Haalbaarheidsstudie
Huisvestingsbeleid bepaling
Huur/ koop / sale & lease back analyse

Incompany trainingen
Interim management
Interim professionals
Ontwikkelstrategie
Planeconomie
Parkeerexploitatie
Parkeerexploitatie model
Portefeuille rekenmodel
Portefeuillescan
Portefeuille waardering

Risicoanalyse
Vastgoedbeleid bepaling
Vastgoedeconomie
Vastgoedmanagement
Vastgoed portefeuillemodel
Verkoopvijver bepaling
Verkoopbegeleiding
Verkooptraject
Verkoopstrategie
Verwervingsstrategie
Zorgvastgoed – waardering