Type opdrachtgever: Gemeente Leiden, Grondbedrijf

Realnomics is gevraagd om als adviseur gebiedsontwikkeling binnen het Grondbedrijf de gemeente te adviseren bij een aantal grote gebiedsontwikkelingen. De gebiedsontwikkelingen variëren van locaties met grondposities van de gemeente, waarbij een tenderstrategie wordt gevraagd. Ook zijn een aantal gebieden eigendom van marktpartijen waarbij de gemeente graag wil komen tot samenwerkings-, anterieure en/of erfpachtovereenkomsten. In de rol van adviseur gebiedsontwikkeling sturen wij op de integrale haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van deze projecten in samenwerking met de betrokken planeconomen, juristen en financieel adviseurs. Wij zijn verantwoordelijk voor het opstellen van o.a. een tender- of ontwikkelstrategie en wij dragen bij aan de tot standkoming van de benodigde overeenkomsten. Belangrijk onderdeel is het managen en beheersen van risico’s en onderzoeken en creëren van kansen.

Daarnaast hebben we op interim basis een coördinerende teamfunctie vervult binnen het grondbedrijf. Deze opdracht is afgerond en permanent ingevuld door een interne kandidaat.

Foto: Gemeente Leiden